TABLICZKA MNOŻENIA

english

Witam w tabliczce mnożenia napisanej przez Magdę i Piotra Zalewa.
Wpisz wynik w pole odspowiedź i naciśnij klawisz [ENTER] albo [Sprawdź]
Pod spodem pojawi się Odpowiedź i Statystyka.
Poniżej wyniku masz pole zakresu liczb. (2-9) oznacza, żę pierwsza cyfra zmieniać się bedzie od 2 do 9-ciu,
Mała podpowiedź - żeby skasować wyniki proszę przeładować stronę (Ctrl-R)
Ta wiadomość ulegnie samozniszczeniu.
To jest wersja testowa zatytułowana, "wszystko się jeszcze może zmienić".

ZadanieOdpowiedź
x =

Czas na odpowiedź:    Zakres liczb: